procesvoering

Het geschil als eiser vertegenwoordiger of gedaagde vertegenwoordiger is onze passie. Daarom verwerken we allerlei soorten juridische procedures en bieden we rechtszaken en benoemingen aan voor rechtbanken in Nedersaksen, Bremen en Hamburg.

date representatie

Als u, als advocaat in Nedersaksen, Hamburg of Bremen, gerechtelijke afspraken moet maken, maar deze benoemingen niet zelf wilt aannemen, staan ​​wij per geval voor u klaar en met onze expertise uit onze uitgebreide en gevarieerde forensische praktijk.

De voorstellingen die we nemen over de volgende rechtbanken

____________________________________________________

posts

In principe kan het recht op informatie onder § 242 BGB niet worden verjaard voordat de hoofdvordering waarvoor het recht heeft, verjaard is.

BGH JUDGMENT VI ZR 222 / 16 van 25. Juli 2017

BGB §§ 195, 242 Be, 372, 812; HintG NRW §§ 4, 22 Abs. 3

De VI. Burgerlijke Senaat van het Federale Hof heeft ter terechtzitting van de 20. Juni 2017 door de voorzitter rechter Galke, de rechter open gat, de rechters Dr. Oehler en dr. Roloff en de rechter small
erkend voor recht:
In beroep van de eiser is het oordeel van de 6. Burgerlijke kamer van het Landgericht Köln van de 12. Mag 2016 geannuleerd. De zaak wordt terugverwezen naar het hof van beroep voor een nieuwe rechtszaak en beslissing, inclusief de kosten van het hoger beroep.

Lesen Sie mehr

__________________________________________________

Geen informatie toegang tot officiële telefoonnummers van de werknemers van arbeidsbureaus

Een recht op toegang tot informatie tot de officiële telefoonnummers van de werknemers van arbeidsbureaus kan zowel een bedreiging vormen voor het functioneren van de autoriteit als de bescherming van de persoonlijke gegevens van de werknemers. De federale administratieve rechtbank in Leipzig heeft vandaag besloten.

De aanklagers, verwijzend naar de Freedom of Information Act, zoeken toegang tot de telefoonlijsten van de verdachte arbeidsbureaus in Keulen, Neurenberg City, Berlin Mitte en Berlin Treptow-Köpenick. De werknemers van deze arbeidsbureaus zijn niet rechtstreeks telefonisch bereikbaar voor hun klanten. Oproepen worden in elk geval beantwoord door speciaal ingerichte servicecentra met uniforme telefoonnummers.

Voor zover de beweringen van eisers nog steeds in geschil waren, hadden de acties in de instantie in hoger beroep geen succes. De herzieningen die hiertegen zijn gericht, zijn door de federale administratieve rechtbank afgewezen.

Lesen Sie mehr

__________________________________________________

De mondelinge procedure voor burgerlijke rechtbanken (beginsel van oraliteit, verbod op geheime rechtbanken)

§ 128 beginsel van mondigheid; schriftelijke procedure

(1) De partijen onderhandelen het geschil voor het gerechtshof mondeling.
(2) Met instemming van de partijen, die alleen kan worden ingetrokken in geval van een substantiële wijziging in de geschillenbeslechting, kan de rechtbank zonder mondelinge behandeling beslissen. Het bepaalt al snel de tijd waarop de pleidooien kunnen worden ingediend en de datum waarop de beslissing moet worden bekendgemaakt. Een beslissing zonder mondelinge hoorzitting is niet-ontvankelijk als er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds de instemming van de partijen.
(3) Als alleen de kosten moeten worden beslist, kan de beslissing zonder een hoorzitting worden genomen.
(4) Vonnissen van de rechtbank die geen vonnissen zijn, kunnen worden gegeven zonder mondelinge behandeling, tenzij anders aangegeven.
__________________________________________________

§ 78 ZPO Anwaltsprozess

(1) Voor de regionale rechtbanken en hogere regionale rechtbanken moeten de partijen door een advocaat worden vertegenwoordigd. Als een hoogste regionale rechtbank in een land is gevestigd op basis van § 8 van de inleidende wet op de rechterlijke macht, dan moeten de partijen ook worden vertegenwoordigd door een advocaat. Voor het Federale Hof van Justitie moeten de partijen worden vertegenwoordigd door een advocaat die is toegelaten tot het Federale Hof van Justitie.
(2) Autoriteiten en publiekrechtelijke rechtspersonen, met inbegrip van verenigingen die zij vormen voor de uitvoering van hun publieke taken, kunnen betrokken zijn bij de niet-toelatingsklacht van hun eigen werknemers die gekwalificeerd zijn voor gerechtelijk ambt of van personen die bevoegd zijn om als rechter van andere openbare autoriteiten of rechtspersonen te dienen, met inbegrip van die van hen vertegenwoordigen bij de uitvoering van hun publieke taken.
(3) Deze regels zijn niet van toepassing op procedures voor een rechter in opdracht of op verzoek en op handelingen die voor de griffier kunnen worden verricht.

(4) Een advocaat die recht heeft op vertegenwoordiging in overeenstemming met de paragrafen 1 en 2 kan zichzelf vertegenwoordigen.

__________________________________________________

Feitelijke en lokale bevoegdheidsregels om de wettelijke richtlijn te waarborgeners

Om ervoor te zorgen dat de juridische rechter manipulatie door beide partijen of beide vermijdt en om een ​​goede verdeling van de zakelijke transactie te waarborgen, schrijft de wet in principe voor welk gerecht van eerste aanleg de eiser moet bellen.

a) Bevoegde jurisdictie

De materiële bevoegdheid is of de districtsrechtbank of districtsrechtbank bevoegd is als de rechtbank van eerste aanleg. De regeling is weer terug te vinden in de GVG. Volgens § 23 GVG de rechtbank onder andere verantwoordelijk voor geschillen over geldelijke en niet-geldelijke vorderingen met een waarde van maximaal euro 5.000, ongeacht de waarde van het geschil voor geschillen die voortvloeien uit huurcontracten voor huisvesting en uit oude onderdelen. Onder andere is de rechtbank verantwoordelijk voor alle acties die verder gaan dan 5.000 Euro (zie § 71 GVG). De berekening van de waarde in geschil voor jurisdictie kan nu opnieuw worden gevonden in §§ 1 ff. ZPO. Als de feitelijke niet-bevoegde rechter noemde de rechtszaak zou niet-ontvankelijk worden verklaard. De rechtbank moet de partijen echter vooraf op de hoogte brengen. Dan is er voor de eiser de gelegenheid het verzoek om verwijzing te voltooien. Dit kan ook als alternatief worden gedaan. Voor dergelijke aanvragen is er geen advocaat bij de rechtbank. De rechtbank verwijst vervolgens naar de bevoegde rechtbank (§ 281 ZPO). Deze referentie is bindend. Over de kosten van de rechter beslist, die werd aangeduid.

Tenzij er een exclusieve rechtsbevoegdheid bestaat, kunnen de partijen een rechtbank met onpartijdige jurisdictie oproepen door een forumkeuzebeding. De verdachte kan ook rügelos inschakelen. Voor de rechtbank moet hij echter door het bevoegde gerecht worden geïnformeerd (§ 504 ZPO).

__________________________________________________

Het beroep en het beroep tegen beslissingen in het civiele proces

Arresten van de rechtbank en de rechtbank kunnen in beginsel worden aangevochten met het hoger beroep. De volgende hogere rechtbank beoordeelt vervolgens het vonnis. Echter, is het beroep alleen toegestaan ​​als een inferieur is in de hoeveelheid van ten minste 600 euro of de toepassing in eerste aanleg, de rechtbank, het hoger beroep in het arrest uitdrukkelijk is toegestaan.

Opgelet: als het een zogenaamd 'first default'-oordeel betreft, is beroep niet toegestaan. In plaats daarvan kunt u binnen twee weken bezwaar aantekenen. Over het bezwaar beslist dan de bevoegde rechtbank zelf.

Het beroep tegen uitspraken van de rechtbank is gericht op de rechtbank - met uitzondering van de besluiten van de familie rechtbank: Daar het Hof van Beroep is altijd verantwoordelijk. Arresten van de rechtbank worden onderzocht door de hogere regionale rechtbank.

Lesen Sie mehr

__________________________________________________

Associate advocaat maakt deel uit van de bepaling van de vergoeding volgens §§ 45 ff. RVG geen vordering op de schatkist voor teruggave van BTW

De Associate Attorney heeft geen recht op schadevergoeding van de Landeskasse voor terugbetaling van BTW in de procedure voor het bepalen van de vergoeding onder §§ 45 ff.indien de door hem vertegenwoordigde partij recht op aftrek van voorbelasting heeft.

Lesen Sie mehr

__________________________________________________

__________________________________________________

Op verzoek van de faillissementsrechter van de 20.4.05 werd een faillissementsprocedure betreffende de activa van de schuldenaar geopend.

__________________________________________________

Faillissementsprocedures: verantwoordelijkheid voor gedeponeerde insolvabiliteitsdebiteuren

Faillissementsprocedures: verantwoordelijkheid voor gedeponeerde insolvabiliteitsdebiteuren

 
__________________________________________________

Als er al een insolventieprocedure tegen de activa van de schuldenaar is geopend, zijn verdere verzoeken tot opening van de procedure met betrekking tot de reeds insolvente activa (§ 35 InsO) niet-ontvankelijk.

__________________________________________________

Insolventierecht: geen afzonderlijke voldoening van de afkoopwaarde van een levensverzekering

De overdracht van levensverzekeringsclaims voor overlijden aan een bank omvat ook de afkoopwaarde.

__________________________________________________

Zakelijke overeenkomsten in de insolventieprocedure

Een vordering van een schuldeiser valt al in de boedel van de insolventie, als deze van vóór de opening afkomstig was. Het is niet nodig dat de claim afdwingbaar is vóór de opening van de procedure. 2) Een claim voor opzettelijk ongeautoriseerde handelingen neemt ook deel aan de insolventieprocedure.

__________________________________________________

Curator van faillissement: schadevergoeding ondanks verduistering in andere insolventieprocedures

Een curator bij insolventie verliest zijn recht op vergoeding niet in insolventieprocedures waarin hij geen plichtsverzaking heeft gepleegd omdat hij in een andere insolventieprocedure verduistering heeft gepleegd.

__________________________________________________

Insolventiekosten: toevoeging van activa en recht op toeslagen

Activa met het onderwijs en secretie rechten worden alleen te worden toegevoegd aan de activa volgens § 1 4 I InsVV, op voorwaarde dat de tijdelijke beheerder heeft behandeld in aanzienlijke mate met hen. Alleen belangrijke activiteiten met betrekking tot de gedebiteerde activa moeten worden overwogen met een toeslag.

__________________________________________________

Vergoeding voor insolventiebeheerder: het bedrag aan "doorlopende activiteiten" en "vergoedingen voor bedrijfsoverdrachten"

Afhankelijk van de omstandigheden kan een verhoging van de vergoeding in termen van "going concern" met 17% en "transfer of business" met 10% aangewezen zijn.